Estetik Diş Hekimliği

Voadent

Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları

Estetik Diş hekimliği, farklı branşlara ait diş hekimliği uygulamaları ile bireylerin gülüşlerinin günümüz güzellik standartlarına göre düzenlendiği bir diş hekimliği dalıdır.

Gülüş Tasarımı (Smile Design)

Gülüş Tasarımı Nedir?

Estetik normlara uygun olmayan diş ve dişeti dokularını düzeltmek amacıyla, dudak ve konturlarını da içine alacak şekilde yapılan planlamaya gülüş tasarımı denir. Kişiye özgü gerçekleştirilen bu tasarımlar diş rengi, diş yüzeyi yapısı, diş formu, diş aksı, alt dudak çizgisi, yüz şekli ve gülüş simetrisi gibi birçok parametre değerlendirilerek ortaya konmaktadır. Günümüzde gülüş tasarımları özel bilgisayar programları üzerinden (Digital Smile Design) yapılabilmektedir. Bu yöntem, hastalarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda seçtiğimiz materyal ve planlamaları, henüz işlemlere başlamadan dijital ortamda kendilerine görsel olarak sunmamıza olanak sağlar.

 

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Gülüş tasarımı planlamasında en çok istediğimiz olgu, doğalı en iyi taklit eden görüntüyü elde etmektir. Bu sebeple mevcut durum içerisinde estetik gözükmeyen alanları doğru anlamak en önemli kısımdır. Bu sebeple ilk olarak hastaların ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları stüdyoda alınarak bilgisayar ortamında özel bilgisayar programları aracılığıyla değerlendirilir. Ağız içi muayene ve radyografik inceleme ardından veriler dişeti sağlığı, dişeti seviyelerine ait denge, diş temasları, diş boyutları, diş yüzeyi yapısı, kesici kenar özellikleri gibi teknik açılardan değerlendirilir. Ağız içi değerlendirme hastanın yüz şekli, gülüş şekli ve ten rengi gibi dış özelliklerlede harmanlanarak tasarım dijital olarak ortaya konur ve bu planlama özel geçici materyaller ile ağız içerisinde de geçici olarak uygulanarak hastaya sunulur. Bu ön prototip istenen özelliklerde ise daimi uygulamalar birkaç gün içerisinde tamamlanarak ağız içerisine aktarılır.

 

Kompozit Lamina Veneer Uygulamaları (Bonding)

Kompozit Lamina Veneer Uygulamaları (Bonding) Nedir?

Dijital ya da geleneksel yöntemlerle yapılmış olan tasarımlarımızda estetik kompozit malzemesinden yararlandığımız yöntemdir. Kompozit bonding, kompozit laminate, kompozit veneer, kompozit dolgu, kompozit diş ve lamine diş isimleriyle de bilinirler. En uygun fiyat ve en kısa sürede uygulanan sistemlerdir. Tek seansta uygulanabildiği gibi öncesinde hasta beklentilerini değerlendirmek amacıyla prototip hazırlanıp provası da yapılabilir. Estetik sonuçlarını yıllarca muhafaza edebilen kompozit lamina uygulamaları en uzun ömürlü estetik uygulamalardandır. Sonrasında hassasiyet ya da renk alma problemleri kontrolleriniz aksatılmadığı takdirde çok nadir karşımıza çıkarlar. Dişlerimizde renk problemleri varsa, travma sonrası kırık ya da doğal dişlerimiz arasında açıklık (Diastema) gibi estetik problemler mevcutsa; estetik uygulamalar arasında en hızlısı kompozit laminalardır.

 

Kompozit Lamina Veneer Uygulamaları (Bonding) Nasıl Yapılır?

Kompozit lamina/bonding uygulamaları, doğal dişlerimizin üzerine direkt olarak uygulanır. Dişlerimize herhangi bir müdahelede bulunmadan, kimyasallar yardımıyla hafif bir pürüzlendirme yapılır. Yapıştırıcı özellikteki malzemeler ile kompozit dediğimiz estetik dolgu materyali tabakalar halinde uygulanarak doğal dişleri birebir taklit eden yapılar elde edilir.

 

Porselen Lamina Veneer Uygulamaları (Yaprak Porselen)

Porselen Lamina Veneer Uygulamaları (Yaprak Porselen) Nedir?

Dijital ya da geleneksel yöntemlerle yapılmış olan tasarımlarımızda sıkıştırılmış porselenden faydalandığımız yöntemdir. En estetik sonuçları veren, sonrasında renk değişimi gibi komplikasyonların söz konusu olmadığı modern estetik yöntemlerin en başarılısıdır. Estetik anlamda en güzel, doğala en yakın sonucu porselen lamina veneer’lar vermektedir. Kalınlıkları 0,2 mm’ye kadar indirilebilen porselen lamina veneerler tıpkı bir lens gibi doğal diş rengini de yansıtacakları için en güzel ve en doğal sonuca bizi götürürler. Dişlerimizin sadece ön yüzeylerine yapıştırıldıkları için hastaların konforunu etkilemezler.  Konuşma zorluğu ya da yeme/içmede güçlük oluşturmazlar. Çoğunlukla diş yüzeyinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ya da yalnızca mine düzeyinde müdahale ile uygulandıklarından hassasiyete yol açmazlar. Beyazlatma ile sonuç alınamayan ileri derecede renklenmiş dişlerde, yapısal formu ve şekli kötü olan dişlerde, ayrık dişleri birleştirmede (diastema kapama), kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda, rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde, çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde (ortodontik tedavi alternatifi olarak) kullanıma sahiptirler.

 

Porselen Lamina Veneer Uygulamaları (Yaprak Porselen) Nasıl Yapılır?

Çoğunlukla diş yüzeyine müdahale gerekmeksizin hazırlanabilmektedirler. Müdahale gereği olan durumlarda aşındırmalar mine seviyesi ile sınırlı kalmakta ve 0,2-0,3 mm’yi geçmemektedir. İşlemler sırasında anestezi ihtiyacı bulunmamaktadır. Hazırlanan diş yüzeylerinin dijital ya da geleneksel yöntemlerle ölçüsü alınarak laboratuar ortamına aktarılır. Daimi restorasyonlar çoğunlukla 3-7 günü geçmeyen bir süre içerisinde tamamlanır. Bu süre zarfında müdahale yapılmış diş yüzeyleri, doğal diş dokusunu taklit eden dışarıdan farkedilmeyen geçici materyaller ile korunur.

 

Tam Porselen Uygulamaları (Empress) 

Tam Porselen Uygulamaları (Empress) Nedir?

Tam porselen uygulamalarımız porselen tozlarının sıkıştırılarak pişirilmesi sonucunda elde edilen ve lamina veneerler ile benzer sonuçlar elde edebildiğimiz yöntemdir. Çeşitli sebeplerle lamina yapmanın mümkün olmadığı, dişlerimizin bütün yüzeylerinden madde kaldırılarak hazırlıkları yapılan tam porselen uygulamaları genellikle ön bölgedeki dişlere yapılmaktadır.

 

Tam Porselen Uygulamaları (Empress) Nasıl Yapılır?

Anestezili bir uygulama gerektirecek olan yapım aşamasında öncelik ağız içinin hazırlanmasıdır. Bu süreç dişlerimizin kesimi ile başlar. Kesimi tamamlanan dişlere estetik geçiciler uygulanarak dişeti uyumu ve şekillendirmesi sağlanır. Buna göre alınan ölçülerle hasta ağzı laboratuvar ortamına aktarılır. Dijital veya geleneksel yollarla hazırlanabilen tasarımlar revizelerle son haline getirilir. Diş rengine özgü seçilen özel yapıştırıcılarla yapıştırılarak işlemler tamamlanır. Hazırlık, tasarım, kontrol ve bitim süreci ortalama 3-7 gün kadar sürmektedir.

 

Zirkonyum Uygulamaları

Zirkonyum Uygulamaları Nedir?

Zirkonyum rengi beyaz gri olan bir metaldir. Geleneksel yöntemlerde metal destekli olarak kullandığımız porselenlerin, estetik olarak tatmin etmemesi sonucunda ortaya çıkmış ve hem basma/germe kuvvetlerine olan mukavemeti, hem de porselen ve dişle uyumlu rengi sebebiyle en yaygın olarak kullanılan porselen uygulamalarındandır. Tam porselen uygulamalarına göre daha az estetik olan bu materyal biraz daha mat görüntüsüyle karakterizedir.

 

Zirkonyum Uygulamaları Nasıl Yapılır? 

Anestezili bir uygulama gerektirecek olan yapımı aşamasında öncelik ağız içinin hazırlanmasıdır. Bu süreç dişlerimizin kesimi ile başlar. Kesimi tamamlanan dişlere estetik geçiciler uygulanarak dişeti uyumu ve şekillendirmesi sağlanır. Buna göre alınan ölçülerle hasta ağzı laboratuvar ortamına aktarılır. Dijital ve ya geleneksel yollarla hazırlanabilen tasarımlar revizelerle son haline getirilir. Diş rengine özgü seçilen özel yapıştırıcılarla yapıştırılarak işlemler tamamlanır. Hazırlık, tasarım,  kontrol ve bitim süreci ortalama 7-10 gün kadar sürmektedir.

 

Inlay/Onlay ve Overlay Diş Restorasyonu Uygulamaları (Porselen Dolgu)

Inlay/Onlay ve Overlay Diş Restorasyonu Uygulamaları (Porselen Dolgu) Nedir?

Arka bölge dişlerindeki kaybedilmiş dokuların eksikliklerinin giderilmesinde ölçü alınarak laboratuvar ortamında hazırlanan porselenlerin kullanıldığı restorasyon biçimidir. Klasik yöntemlerle dolgu yapmanın riskli olabileceği seviyede madde kaybı bulunan, ancak kaplanacak kadar madde kaybı bulunmayan, özellikle kanal tedavisi görmüş dişlerde tercih ettiğimiz oldukça estetik bir tedavi biçimidir. Gülüş tasarımı uygulamaları kapsamında hastanın kapanışının yükseltilmesi işlemlerinde de kullanım alanı bulan bu restorasyonlar dışarıda cilalanmaları sebebiyle oldukça hijyeniktirler.

 

Inlay/Onlay ve Overlay Diş Restorasyonu Uygulamaları (Porselen Dolgu) Nasıl Yapılır?

Anestezi uygulaması ardından klasik dolgu prosedürüne benzer şekilde madde kaybı alanları şekillendirilir. Geleneksel ya da dijital yöntemlerle ölçünün alınması ardından laboratuvar ortamında uygun renk ve yüzey yapısındaki restorasyonlar hazırlanır. Çoğunlukla 2 seans içerisinde işlemler tamamlanmaktadır.

 

Estetik Kompozit Dolgular

Estetik Kompozit Dolgular Nedir?

Diş çürükleri ve madde kayıplarının giderilmesinde ilk tedavi seçeneğini oluşturan dolgulardır. Kaybedilmiş dokulara ait boşlukların ışık ile sertleşen kompozit adı verilen materyal ile doldurulmasına denir. Günümüzde dayanıklılık, cilalanabilirlik ve estetik özelliklerinin artmasıyla ağız içerisindeki her bölgede  güvenle ve uzun ömürlü kullanıma sahiptirler.

 

Estetik Kompozit Dolgular Nasıl Yapılır?

Kompozit dolgu uygulamaları direkt olarak klinikte ve tek seansta tamamlanabileceği gibi 2 seansta laboratuar ortamında hazırlanan yapılarla indirekt olarak da bitirilebilmektedir. Anestezi işlemi ardından çürük ya da madde kaybı olan doku düzenlenir. Direkt uygulamada diş renk ve özelliklerine göre tabakalar halinde kompozit materyali uygulanarak ışık ile sertleştirilir. Madde kaybı giderilene kadar bu şekilde devam edilir. Son olarak yüzey uyumsuzlukları ve pürüzleri aşındırılır, özel pat ve lastiklerle cilalama işlemi ile prosedür sonlandırılır. İndirekt uygulamada hazırlanan boşlukların ölçüsü alınarak laboratuara aktarılır ve bölgeye uygun renk ve şekilde, cilanlanmış restorasyon bir seans sonra özel yapıştırıcılarla sabitlenir.

 

Sık Sorulan Sorular

Çürük neden oluşur?

Diş Çürüğü diş yüzeylerinin yeterince temizlenememesinden ötürü bakterilerin besin artıklarını tüketerek asit açığa çıkarması ve diş yüzeyinede çözülmeye sebep olmasıyla oluşur.

 

Gülüş tasarımı herkese yapılabilir mi?

İleri derecede dişeti hastalığı olan, tırnak yeme, kalem ucu ısırma, çivi/iğne ağızda tutma gibi kötü alışkanlıkları olan veya ileri derecede bruksizmi (Diş sıkma/Gıcırdatma) olan hastalara gülüş tasarımı uygulanamamaktadır.

 

Gülüş tasarımı yapıldıktan sonra bir ömrü var mı?

Doğru bakım ve zamanında kontroller ile uzun yıllar ağzınızda kalabilen bir materyal olan porselen tercih edildiği için; hem estetik, hem de fonksiyonel anlamda sorun yaratmaksızın uzun yıllar boyunca hizmet edebilen bir uygulamadır.

 

Tedavi sırasında dişsiz kalır mıyım? 

Tedavinin hiç bir aşamasında hastalar geçici restorasyon uygulaması olmadan bırakılmazlar. Hem dişeti seviyesinin korunması, hem de dişlerin plak/bakteri kontaminasyonuna uğramaması için geçici uygulama şarttır.

 

Uygulamalar zamanla renk alır mı?

Kullanılan üst düzey materyaller ve özel cilalama teknikleri, form ve renk açısından değişiklik göstermeye olanak tanımamaktadır.

 

Tek diş için tasarım yapılır mı? 

Porselen tasarımlarla dişlerin renk ve form değişiklikleri simetrik dişin renk ve formuna göre hazırlanabilir ve doğalı en iyi şekilde taklit edebilen sonuçlar elde edilir.

 

Porselen altındaki dişim çürür mü?

Diş ve porselen yüzeyi arasındaki bağlantı tam uyumlu olarak sağlandığından ve porselen yüzeylerinin iyi parlatılmış olması doğru bakımla beraber bu dişlerin çürük olasılıklarını neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

 

Gülüş tasarımı yaptırdıktan sonra ağzımda koku olur mu?

Rutin bakım ve kontrolleriniz yaptırmanız durumunda porselen kaynaklı herhangi bir koku oluşmayacaktır. porselen yapıları, plak ve bakteri biriktirmeyecek şekilde cilalı hazırlanmaktadır.

 

Kullanılan porselenler alerji yapar mı?

Günümüzde kullanılan materyaller herhangi bir alerjik reaksiyona sebep vermemektedir.